Зашто АТУСС?

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) настала је спајањем пет високошколских институција: Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, Одсекa Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Одсекa Висока грађевинско-геодетска школа, Одсека Висока железничка школа и Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, њеним званичним оснивањем 2019 године. АТУСС је препознала интернационализацију своју активности као један од најзначајних путева ка даљем развитку. Стратегија интернационализације 2021-2026 и њен пратећи документ, Акциони план за имплементацију Стратегије интернационализације 2021-2026, кровни су документи међународне сарадње којима се постављају циљеви које АТУСС треба и жели да оствари у домену интернационализације.

АТУСС се побринула да постоји снажан нормативни оквир за подршку и управљање процесима који се тичу међународне сарадње. У вези са тим, АТУСС је, поред Стратегије и Акционог плана, усвојила и Erasmus Policy Statement, Правилник о међународној сарадњи, Правила и смернице за одабир студената и запослених за међународну мобилност и Језичку политику, као и обезбедила све неопходне формуларе за успешну реализацију пројеката мобилности, како студената, тако и запослених. АТУСС тежи ка томе да постане институција активна у домену високог образовања, истраживања и развоја, која, у међународном смислу, има капацитет да буде носилац активности које се тичу креирања нових, додатних друштвених вредности, као што је то предвиђено Ерасмус+ програмом. Поред свог основног циља да пружањем квалитетног образовања обликује професионалце конкурентне свуда у свету, АТУСС ставља посебан акценат на одлазну и долазну мобилности студената и запослених, као и на заједнички рад на пројектима, истраживању и развоју, како са програмским, тако и са партнерским земљама у Еразмус+ програму, са намером да токови међународне сарадње постану уобичајени, редовни и устаљени процеси и високошколској институцији као што је АТУСС. АТУСС жели да оствари своју визију тиме што ће неговати јаке и продуктивне везе са релевантним партнерима на међународном нивоу и тиме што ће инстистирати на висококвалитетним образовних активностима за домаће и стране студенте. До сада је АТУСС у највећем броју случајева сарађивала са европским земљама у окружењу, али има намеру да прошири своју мрежу партнера и ступи у контакт са партнерима изван европског континента (партнерским земљама као што су земље Азије, земље јужног Медитерана/северне Африке, итд.).

На основу заједничких интересовања и квалитета рада, АТУСС ће у наредним годинама припремати мултилатералне пројекте из акција КА1, КА2 и Жан Моне, са међународним партнерима, и са посебним фокусом на инклузивне праксе, активизам у локалним заједницама и заштиту животне средине, али и дигитализацију административних процедура које се тичу мобилности, кроз иницијативу Еразмус без папира. Појединачни Одсеци АТУСС-а су до сада учествовали у једном Темпус пројекту (Tempus Joint Project - Curricular Reform ) као координатор, два Темпус пројекта (Tempus Joint Project - Higher Education and Society) као партнер и четири Еразмус+ пројекта (тип акције: Capacity Building in Higher Education (Висока школа електротехнике и рачунарства) и Strategic Partnerships for Vocational Education and Training (Висока текстила школа за дизајн, технологију и менаџмент), такође као партнер. Висока школа електротехнике и рачунарства је тренутно партнер у два међународна Еразмус+ пројекта, КА2: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices i Capacity Building in Higher Education). За новообјављени Еразмус+ позив, АТУСС ради на пројектима из акције КА2: Alliances for Innovation са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду и пет иностраних партнера, као и КА2: Centres of Vocational Excellence са Академијом, у Марибору, Словенији, и Жан Моне/КА137 пројектима са Севернокавкаским федералним универзитетом из Ставропоља у Русији.

Главни и основни разлог високог степена улагања у људске и финансијске ресурсе на међународним пројектима, на свим нивоима, јесте развој, како целокупног АТУСС-а као институције, тако и самих студената и особља. Професионалним развојем и сталним улагањем у напредак, АТУСС жели да садржи висок ниво квалитетног образовања за студенте и тиме допринесе унапређивању система образовања у целини. АТУСС сматра да је важно не само модернизовати наставу, унапредити практичне вештине студената, наставне вештине предавача и вештине управљања административног особља, кроз међународну сарадњу, већ такође и скренути пажњу студената и колектива на значај ЕУ програма, како би се на тај начин појачало интересовање за исте и ојачао осећај европског идентитета.