Контакт

Адреса седишта АТУСС:
Академијa техничко-уметничких струковних студија Београд, ул. Старине Новака бр. 24, 11020 Палилула, Београд, Република Србија

Матични број: 18376385

ПИБ: 112225199

Број рачуна: 840-2119666-62

Адреса електронске поште: office@atuss.edu.rs

Телефон: +381 62 8050725.

Контакт подаци Одсека у саставу АТУСС

Контакт податке Одсека у саставу АТУСС можете пронаћи на следећим линковима: