Мисија и визија

Мисија

Као самостална високошколска установа у чијем саставу се налази пет Одсека, Академија се од свог оснивања непрекидно мења и развија желећи да подизањем стандарда, изменама и сталном доградњом наставних планова и програма, као и увођењем нових садржаја и технологија у процес школовања својим полазницима пружи висококвалитетне студије из области технике и уметности. Образовни процес је суштинска делатност Академије, а конципиран је тако да студентима омогући да стекну најрелевантнија теоријска знања, вештине и компетенције. Својим вишегодишњим залагањем и преданим радом, наставни кадар припрема студенте да одговоре на професионалне изазове свог времена, док кроз сарадњу са установама истог или сличног карактера - која се заснива на размени наставних достигнућа, студената и професора - додатно мотивишемо студенте да сва стечена знања даље развијају и усавршавају. Поносни смо на све студенте који су прошли кроз Академију и који су спремни да реализују своје оригиналне идеје и јединствене радове, што ће допринети томе да се лако издвоје од конкуренције и да самоуверено и ефикасно обављају своје будуће послове.

Визија

Академија крупним корацима гради имиџ престижне установе која школује високостручне кадрове који ће у потпуности бити оспособљени да даље развијају своју личност, стваралачко и аналитичко мишљење и да као врсни стручњаци одговоре на све врсте професионалних изазова. Радујемо се свим будућим успесима и настојимо да, кроз континуирани рад, нашим студентима омогућимо високопрофитабилну каријеру - јер стручност се цени.