Службе

Правне, кадровске и опште послове, послове за потребе студија, финансијско-рачуноводствене и техничке послове обавља Секретаријат.

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
Висока школа за информационе и комуникационе технологије
Висока грађевинско - геодетска школа
Висока железничка школа
Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент