Интернационализацијa

Завршен је поступак добијања Транзиторне повеље, односно акредитације високошколске установе у складу са правилима Европске комисије за Академију техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС). Повеља је одобрена на основу докумената предатих у септембру 2020., а на основу преноса повеље која је додељена у оквиру претходног позива Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР). АТУСС је поднео документацију за добијање Еразмус+ Повеље за високо образовање 2021.-2027. која је тренутно у поступку евалуације.
Додељени Еразмус код на основу повеље за АТУСС је RS BELGRAD25. Постојећа транзиторна Повеља активна је до октобра 2021. године.

ЕРАЗМУС+ ПОВЕЉА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 2021

АТУСС је усвојио Стратегију интернационализације, Акциони план уз Стратегију интернационализације и Erasmus Policy Statement (EPS) Академије техничко-уметничких струковних студија, у складу са принципима Повеље, а у оквиру Еразмус+ програма.

Стратегија интернационализације


СТРАТЕГИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ

Erasmus Policy Statement (EPS)


ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS)

Сва пратећа документација у вези са међународном сарадњом АТУСС-а налази се у одвојеном одељку Мобилност >>>