Одлуке о утврђивању износа школарине

Одредбама Закона о високом образовању и Статута Академије прописано је да одлуку о утврђивању износа (висине) школарине за наредну школску годину и за све студијске програме, пре расписивања конкурса за упис нових студената, доноси Савет Академије на предлог стручног органа, односно Наставно-стручног већа Академије. У наставку се налазе одлуке о утврђивању износа школарине за наредну и текућу.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2024/2025. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2023/2024. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2022/2023. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2021/2022. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2020/2021. годину.