Мрежа центара за регионалне кратке програме студија у земљама Западног Балкана

Назив: Мрежа центара за регионалне кратке програме студија у земљама Западног Балкана

Референтни број: 101128813 — WBNET — ERASMUS-EDU-2023-CBHE5

Трајање пројекта: 2023 – 2026

Вебсајт пројекта: https://wbnet.atuss.edu.rs/

Координатор пројекта: др Љиљана Пецић

Партнери
 • AKADEMIJA TEHNICKO-UMETNICKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD– COORDINATOR
 • UNIVERZA V LJUBLJANI
 • UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
 • UNIVERSITY OF PRISTINA IN KOSOVSKA MITROVICA
 • AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA KOSOVSKO METOHIJSKA LEPOSAVIC
 • SVEUCILISTE HERCEGOVINA
 • UNIVERZITET U BIHACU
 • W3 LAB DIGITAL SOLUTIONS
 • ASOCIJACIJA REKTORA PRIVATNIH UNIVERZITETA
Циљеви пројекта

Општи циљ ВБНЕТ пројекта је увођење заједничких кратких програма студијау високошколске установе (ВШУ) Западног Балкана (ЗБ), кроз оснивање Центара за кратке програме студија. Улога Центара би била:

 • Анализа стања и идентификација потреба послодаваца у циљу идентификовања проблема – евидентирање недостајућих знања и вештина за обављање конкретног посла, који одговара високом образовању по врсти и нивоу компетенције и сложености.
 • Израда наставних планова и програма кратких програма студија у техничко- технолошкој области, осмишљање скупа предмета и обуке у циљу стицања ужих и функционално повезаних знања и вештина, како би се полазници оспособили за обављање конкретног посла, који по врсти и нивоу одговара високом образовању.
 • Регистрација кратких програма студија код надлежних државних органа.
 • Реализација кратких програма студија.
 • Вођење евиденције о завршеним кратким програмима студија и издатим сертификатима у складу са националним законодавством, коришћењем микрокреденцијала.

У оквиру пројекта реализовали би се заједнички кратки програм студија из области мултимедијалног инжењерства и рачунарства. Студијски програми би се реализовали у комбинованом формату (онлајн и уживо настава, уживо – полагање испита и стручна пракса). Наставу би изводили наставници из партнерских институција ЗБ и ВШУ ЕУ, као и стручњаци из пословног сектора.

Интензивирање сарадње између ВШУ ЗБ и ЕУ и сарадње између ВШУ и привредних друштава је трећи важан циљ. Фокус је на размени искуства, трансфеур знања и размени најбољих пракси између ВШУ ЕУ и ЗБ и увођење дуалног образовања.

Вести

II састанак пројекта WBNet у Љубљани

постављено 20. априла 2024.

У периоду од 16. до 18. априла 2024. г. одржан је II састанак пројекта WBNet на Факултету за електротехнику у Љубљани (Словенија). Домаћини састанка организовали су: пет тренинга у области мултимедија и сајбер безбедности; вођену туру по Факултету са нарочитим освртом на Лабораторије за мултимедију; и туру кроз продукциони део Радио-телевизије Словеније. На састанку су представљени извештаји о досадашњем напретку пројекта, одржани су састанци: Управљачког комитета, Одбора за осигурање квалитета и Одбора за дисеминацију. На састанку су испред Одсека ВИШЕР (АТУСС) учествовали: др Љиљана Пецић (координаторка Пројекта), др Горан Дикић и др Владимир Церић.

Уводни састанак

постављено 29. јанаур 2024.

У периоду од 23. до 25. јануара 2024. г. одржан је уводни састанак пројекта WBNet. Домаћин састанка био је координаторска институција Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства (АТУСС). Током тродневног састанка, партнери су формирали радне групе, разговарали о нацртима Плана управљања пројектом, Плана осигурања квалитета и договорили се о временском оквиру. Конзорцијум је показао велику посвећеност постизању свих циљева овог пројекта, кроз интензивну и конструктивну дискусију. Такође, овом приликом одржана је обука о главним циљевима и сврси кратких програма студија, при чему је истакнута њихова улога у процесу образовања и општег значаја за економски развој. Обуку и пренос досадашњих икустава спровели су наставници Одсека ВИШЕР (АТУСС).

Догађаји и галерије слика

The project is funded by the European Commission and reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.