Микротик академија

Микротик академија нуди могућност стицања основних знања везаних за RouterOS и могућност добијања MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) сертификата за активне студенте АТУСС-а. Детаљније информације у вези са овом обуком се могу наћи на линку: https://i.mt.lv/cdn/training_pdf/mtcna_outline_2019181161836.pdf

Микротик је компанија (Рига, Литванија, http://mikrotik.com/) чија опрема на овим просторима има најбољи однос цена-квалитет-могућности и као таква је веома заступљена у Србији. Зато је велика предност када студент изађе из школе, не само са знањем, већ и са признатим индустријским сертификатом MTCNA.

На одсеку Висока школа за информационе и комуникационе технологије се обука за стицање MTCNA сертификата реализује кроз редовну наставу у оквиру изборног предмета. Детаљније информације у вези са досадашњим обукама и начином рада могу се наћи на линку: http://ict.edu.rs/strucni-kursevi/mikrotik/mikrotik-akademija

АТУСС Београд, као Микротик академија, може организовати обуку за стицање MTCNA сертификата за све своје студенте. Више информација, заинтересовани студенти, могу добити од Марије Зајегановић путем маила marija.zajeganovic@ict.edu.rs