The Way of Jeans


Тип пројекта: Eразмус+ Стратешка партнерства у струковном образовању

Назив пројекта: Путеви џинса

Акроним:/

Референтни број: 2018-1-RS01-KA202-000435

Трајање пројекта: 2018 - 2019

Координатор пројекта за ВТШДТМ: др Горан Савановић

Партнери  • Школа за дизајн текстила и коже – координатор Нови Пазар, Србија
  • Борнова Мимар Синан Меслеки ве Текник Анадолу Лисеси, Измир, Турска
  • Удружење школа за дизајн текстила и коже Србије, Београд, Србија
  • Средња дизајнерска школа, Марибор, Словенија

Циљеви пројекта

Основни циљ овог пројекта јесте да се унапреди образовни систем у домену текстила и производње одеће у другом и трећем степену струковног образовања у Србији, Словенији и Турској, кроз размену искустава и развој наставног материјала, нпр. уџбеника за техничку конструкцију, моделирање и завршне технике у изради џинса. Свака од школа учесница на пројекту имала је следеће задатке:

  • усвајање и примена примера добре праксе у домену тексилне индустрије и производње одеће.
  • креирање уџбеника за конструкцију, моделирање и комплетирање одевних предмета од џинса, да се користе као професионална литература за развој и подршку запослених како у образовним институцијама тако и у пословном сектору.
  • умрежавање релевантних актера у домену тексилне индустрије и производње одеће (повезивање система образовања и привреде), како у земљи, тако и у иностранству.


Улога Високе текстилне школе за дизајн, технологију и менаџмент у пројекту

Као једина високообразовна институција укључена у пројекат, Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент допринела је својим драгоценим искуством и увидом у процесе у континуираном струковном образовању у домену текстила и производње одеће. ВТШДТМ учествовала је у свим корацима пројекта, учествовала у свим радним састанцима и поставила стандарде који ће се примењивати у уџбеницима и вежбанкама (уз помоћ два професора струковних студија ВТШДТМ-а који су били ко-аутори).


The project is funded by the European Commission and reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.